O PROJEKTU

Nomadic preservation society (společnost na záchranu Nomadicu) je nezisková organizace založená v roce 2006. Sdružuje lidi celého světa, jejichž zájmem je rekonstrukce lodi do jejího původního stavu z roku 1911 a vytvoření stálé expozice lodní dopravy na její palubě. Protože je Nomadic posledním dosud existujícím plavidlem rejdařství White Star Line, navíc bezprostředně souvisejícím s katastrofou Titaniku a odkazujícím na onu zlatou éru, měl by být uchován jako průmyslové dědictví.
Protože je NPS z velké části složeno z laické veřejnosti a veškeré peníze, kterými disponuje, jsou finanční dary, neměla v roce 2006 v aukci dost prostředků k odkoupení lodi do svého vlastnictví (tehdy ještě jako organizace savenomadic.com). Práva na loď má ministerstvo pro kulturní rozvoj a jimi ustanovený Nomadic charitable trust, který s NPS úzce spolupracuje. Samotná společnost na záchranu Nomadicu však vlastní velké množství originálních předmětů zachráněných z této lodi a veškeré nashromážděné prostředky využívá pro financování restaurací těchto atrefaktů a rekonstrukčních prací na lodi.
V řadách NPS je zastoupeno i několik odborníků na slovo vzatých – lodní a strojní inženýři i zakladatelé sdružení sběratelů artefaktů z Titanicu. Organizace má své koordinátory v mnoha zemích světa a všichni zainteresovaní pracují bez nároku na honorář.
Právoplatným členem NPS se může stát prakticky kdokoli. Více informací o členství naleznete ZDE.

Naše hlavní cíle:
- Kolektivně spolupracovat se všemi organizacemi, které podporují projekt záchrany Nomadicu
- Sdružovat lidi celého světa a poskytovat informace co nejširší veřejnosti
- Propagovat ideu přeměny lodi v turistickou atrakci
- Pravidelně informovat naše členy, média a prostřednictvím nich i širokou veřejnost o aktuálním dění
- Produkovat a prodávat propagační materiály týkající se projektu a samotné lodi
- Všechny výtěžky se sbírek, které nebyly použity organizací NPS (např. pro nákup dochovaných artefaktů lodi apod.) darovat na konci roku Nomadic charitable trust a tím spolufinancovat rekonstrukční práce