Vítejte na českých stránkách Nomadic preservation society, neziskové organizace na záchranu poslední existující lodi společnosti White Star Line s přímou vazbou na bájný parník s tragickým koncem – Titanic.


Nomadic byl zásobovací lodí parníků třídy Olympic a během své dlouhé kariéry odvedl spoustu práce jak ve veřejné lodní dopravě, tak v armádě během světové války. Ba co víc – sloužil i jako plovoucí restaurace. Před několika lety o vlásek unikl šrotovišti, když se skupina nadšených lidí rozhodla uspořádat akci na jeho vykoupení. Nyní spočívá v suchém doku ve Velké Británii a čeká na svůj další osud, protože ačkoli bylo rozhodnuto o jeho zrestaurování do původní podoby za účelem veřejné prezentace lodní dopravy počátku dvacátého století, stále chybí dostatek financí pro zrealizování tohoto smělého plánu. Denně desítky lidí z NPS zcela nezištně pracují, aby vydobyli pro Nomadic jeho místo na slunci. Pomoci můžete i Vy…